Chia sẻ lên:
VÒI CHỮA CHÁY HÀN, ĐỨC, TRUNG QUỐC, NHẬT, TAIWAN

VÒI CHỮA CHÁY HÀN, ĐỨC, TRUNG QUỐC, NHẬT, TAIWAN

Giá sản phẩm:
Liên hệ

Mô tả chi tiết

Mã sản phẩm: VCC 04

Giá: Liên hệ

TT

Cuộn vòi dẫn nước chữa cháy

1

Vòi A, D65mm x 20m (Jakob)

Đức

2

Vòi B, D52mm x 20m (Jakob)

Đức

3

Vòi A, D65mm x 20m (Gollmer)

Đức

4

Vòi B, D50mm x 20m (Gollmer)

Đức

5

Vòi A, D65mm x 20m (Victor)

Nhật

6

Vòi B, D50mm x 20m (Victor)

Nhật

7

Vòi A, D65mm x 20m

Korea

8

Vòi B, D50mm x 20m

Korea

9

Vòi A, D65mm x 20m

China

10

Vòi B, D50mm x 20m

China

Xem thêm các sản phẩm liên quan
VÒI CHỮA CHÁY HOSE REEL SRI
VÒI CHỮA CHÁY HOSE REEL SRI
VÒI CHỮA CHÁY D65 -13BAR -30M
VÒI CHỮA CHÁY D65 -13BAR -30M
VÒI CHỮA CHÁY JAKOB ĐỨC
VÒI CHỮA CHÁY JAKOB ĐỨC
VÒI CHỮA CHÁY BTK D50
VÒI CHỮA CHÁY BTK D50
VÒI CHỮA CHÁY HÀN, ĐỨC, TRUNG QUỐC, NHẬT, TAIWAN
VÒI CHỮA CHÁY HÀN, ĐỨC, TRUNG QUỐC, NHẬT...
VÒI CHỮA CHÁY TOMOKEN- JAPAN
VÒI CHỮA CHÁY TOMOKEN- JAPAN